Добре дошли в официалната страница на МЦ ПловдимедДетски пулмолог, Педиатър

Проф. Тоньо Шмилев, дм


Утвърден специалист по детски болести в Пловдив с над 45 години опит

Проф. д-р Тоньо Шмилев, дм е специалист педиатър и детски пулмолог в Пловдив с над 45 години опит. Той е утвърден специалист по детски болести и изявен експерт в диагностиката и лечението на белодробни заболявания при децата. Проф. Шмилев е председател на специализирана педиатрична ЛКК към Медицински университет Пловдив.

ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва Медицински университет Пловдив през 1973 г. Две години по-късно става асистент в катедрата по педиатрия и в детска клиника на УМБАЛ Св. Георги, Пловдив. Има специалности по Педиатрия и Детска пулмология и фтизиатрия. През 1988 г. става доктор по медицина, от 2001 г. е доцент, а от 2012 г. е професор по Детски болести.

КВАЛИФИКАЦИИ
Проф. Шмилев има над 180 научно-изследователски труда, от които 88 публикации в списания и сборници. Съавтор е на 5 монографии и 5 ръководства, третиращи различни въпроси на спешната педиатрия, интензивната терапия, детската токсикология и детската пулмология, редактор и съредактор на 2 педиатрични ръководства и 5 клинични монографии. Той е републикански консултант по Педиатрия и участник с презентации в повече от 100 научни форума.
Член на Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация и Българска асоциация по детска пулмология.

БИОГРАФИЯ
От 1975 г. проф. Шмилев работи в Катедра по педиатрия и медицинска генетика на Медицински университет Пловдив. От 2000 г. е началник клинично отделение по реанимация и интензивно лечение към Клиниката по педиатрия на УМБАЛ Св. Георги, Пловдив. Практикува и в денонощна детска поликлиника Пловдимед.

Собственост на МЦ Пловдимед, изработка и поддръжка IvanovIT